Handige downloads

Handige downloads

De Wet Verbetering Poortwachter (kort WVP) heeft tot doel om de instroom in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) terug te dringen door snel en effectief te interveniëren bij ver-zuim, want verzuimtrajecten duren aantoonbaar korter als er snel wordt ingegrepen.

WVP heeft de verantwoordelijkheden aangescherpt. Werkgever, werknemer, arbodienst en bedrijfsarts hebben allen een actieve rol in het re-integratieproces.

Download hier de Wet Verbetering Poortwachter

Stimulanz
Ons bezoeken?
  • Croy 7s
  • 5653 LC Eindhoven
  •  
  • Klik hier voor de routebeschrijving