COVID-19 (Corona) Informatie en regels voor bezoekers van Stimulanz.

De komende periode gelden in onze panden de volgende extra maatregelen om jou veilig te kunnen ontvangen:

 • Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan de afspraak NIET doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via 040-2595250. Dan zal het spreekuur telefonisch uitgevoerd worden.
 • Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een Covid-19 besmet persoon, dan kan de fysieke afspraak NIET doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via 040-2595250. Dan zal het spreekuur, waar mogelijk, telefonisch uitgevoerd worden.
 • Bij patiënten met chronische aandoeningen van luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen, verminderde weerstand tegen infecties door medicijngebruik voor auto- immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij asplenie, bij afweerstoornissen of en bij chemotherapie/ bestraling zal moeten worden afgewogen of een fysiek spreekuur noodzakelijk en gewenst is. Zo niet, dan zal het spreekuur telefonisch uitgevoerd worden
 • De wachtruimte mag pas 1 minuut voor de afgesproken tijd worden betreden. Indien je te vroeg arriveert, graag buiten wachten. Ook buiten de wachtruimte vragen wij u 1,5 meter afstand tot elkaar respecteren.
 • Alleen degene met een afspraak mag bij de bedrijfsarts naar binnen. Begeleider(s), familieleden en anderen mogen niet mee naar binnen.
 • Kom met lege handen naar de praktijk. Laat overbodige spullen thuis. Stop je telefoon in je zak. Natuurlijk is het nog steeds noodzakelijk om u te identificeren en vragen wij u nog steeds medicatie mee te nemen.
 • Vergeet bij aankomst niet aan te bellen bij Stimulanz om kenbaar te maken dat u gearriveerd bent.
 • Daarna vragen wij u onmiddellijk de handen desinfecteren (desinfectiezuil staat bij entree)
 • In de wachtkamer zijn een beperkt aantal zitplaatsen en houd steeds 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Het toilet is afgesloten. Graag uw begrip hiervoor.
 • Het toilet is ALLEEN geopend indien dit benodigd is voor werkzaamheden van de bedrijfsarts en zal meteen gereinigd worden na elk toiletbezoek.

Snelheid en serieus nemen:
Het beste medicijn

Als u zeven dagen per week werkt doen wij dat ook

U bent volgens de Arbowet verplicht om goed voor uw personeel te zorgen. En daar komt een hoop bij kijken, zoals een veilige werkomgeving, vitaal personeel en effectieve begeleiding. Wij ondersteunen u graag bij al uw arbozaken.

 

Wij zijn een Eindhovense arbodienst en we hebben betrokkenheid hoog in ons vaandel staan. Wij zijn betrokken bij u, uw organisatie en uw medewerkers. Onze aanpak noemen we graag onorthodox, omdat we net even wat anders tegen bepaalde zaken aankijken.

 

Bekijk op uw gemak ons aanbod aan diensten, trainingen en keuringen en neem gerust contact met ons op wanneer u meer informatie nodig heeft

Voor werkgevers

Welke zaken moet ik als werkgevers regelen om te voldoen aan de Arbowet?

De Arbowet is een kaderwet. Dit betekent dat er geen regels voor concrete risico’s in staan, maar algemene bepalingen en richtlijnen voor het arbobeleid in organisaties. Iedere organisatie en branche heeft de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe zij invulling geven aan hun arbobeleid. Bekijk hier een lijst van algemene verantwoordelijkheden en verplichtingen voor werkgevers en werknemers die zijn opgenomen in de Arbowet. Het kan per organisatie en per branche verschillen welke specifieke afspraken zijn gemaakt over deze verantwoordelijkheden.

Wat is een basiscontract?

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen (dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of veiligheidsdeskundige zijn). Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, moeten ook hierover werkafspraken worden vastgelegd in het basiscontract. Iedere werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract.

Hoe voldoe ik als werkgever aan de wettelijke regeling ten aanzien van veilig werken?

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de eigen organisatie of branche. Ook op brancheniveau maken werkgevers en werknemers hier afspraken over die ze vastleggen in een arbocatalogus. Raadpleeg de catalogus van jouw branche voor specifieke vragen over arbeidsomstandigheden op jouw werkplek, of contact ons.

Mag een verzuimende werknemer op vakantie?

Als uw werknemer op vakantie gaat en zich ziek meldt, dient u in beginsel de dagen dat hij ziek is, niet als vakantie aan te merken. Dit is anders als de werknemer daarmee instemt. Zo kunt u als werkgever in uw personeelshandboek of in de schriftelijke arbeidsovereenkomst hierover met uw werknemer al vooraf afspraken maken. U komt in dat geval overeen dat de in een jaar verleende vakantiedagen of gedeelten daarvan waarop de werknemer ziek is, als vakantie gelden. Als de werknemer tijdens het dienstverband zich ziek meldt, heeft u niet nog eens toestemming van uw werknemer nodig.

Voor werknemers

Ik ben ziek, wat nu?

Meld je ziek bij je werkgever en voor 10:00 uur bij Stimulanz.

Ik wil weer aan het werk, hoe?

Bel met je Stimulanz, de casemanager zal je adviseren wat te doen.

Ik heb een conflict met mijn werkgever, wat nu?

Kom je er met je werkgever niet uit, bel dan voor advies met Stimulanz.

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een specialist op het gebied van gezondheid en werk. Hij helpt onder andere om werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. De bedrijfsarts is er voor werknemer én werkgever en brengt onafhankelijk advies uit. Hij heeft een medisch beroepsgeheim en moet zich houden aan verschillende privacyregels.

Wanneer moet ik naar de bedrijfsarts?

Officieel hoeft de bedrijfsarts pas in het zesde week van het verzuim ingeschakeld te worden om een probleemanalyse op te stellen. Met het oog op de re-integratie is het echter verstandig om eerder contact met de arts op te nemen wanneer het ernaar uitziet dat de ziekte wel eens langer dan zes weken zou kunnen duren.

Wat vinden onze klanten?

 • Beide panden ontvingen een Energielabel A

 • Als u zeven dagen per week werkt, dan doen wij dat ook

 • 1% verzuim kost tussen de 2 en 3% van de loonsom