Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis voor de maatwerkinvulling van de bedrijfshulpverlening. In de arbowet staat dat werkgevers verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Ook met slechts één parttime medewerker bent u werkgever. Onder bedrijfshulpverlening vallen:

 • eerste hulp bij ongevallen
 • bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • alarmering en ontruiming
 • communicatie en verbindingen met externe hulpdiensten

De werkgever wijst een of meerdere werknemers aan die de rol van zogeheten bedrijfshulpverlener (BHV'er) vervullen. Op basis van de brand- en ongevalsrisico’s in de RI&E wordt het aantal BHV’ers, de opleiding en uitrusting van BHV’ers vastgesteld. De grootte van het bedrijf en de risico’s van het bedrijf zijn hierin leidend. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de BHV-taken uitvoeren. Als de werkgever afwezig is, moet wel iemand anders deze taken kunnen overnemen.

Specifieke BHV-maatregelen zijn vereist in de volgende situaties:

 • bij het werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen (Arbobesluit, art. 4.7) en voor thuiswerkers in het bijzonder (Arbobesluit, art. 4.114 en 4.115)
 • bij risico's op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (waaronder verplichte scenariobeschrijving van ongevallen in de RI&E) (Arbobesluit, art. 2.5b.)
 • bij werk in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie (Arbobesluit, art. 3.5g. en Arbobeleidsregels, art. 3.5g-2)
Verzuimmelding doorgeven?

040-259 52 52
Ons bezoeken?
 • Le Havre 66
 • 5627 SV Eindhoven
 •  
 • Klik hier voor de routebeschrijving