Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

In een ideale samenleving zijn er geen problemen, heeft iedereen respect voor elkaar en gunt een ieder de ander zijn geluk. Helaas is het in het echt niet zo. Op school, op het werk, bij het sporten of gewoon op straat, overal kunt u in aanraking komen met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Vaak is dit op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan. U kunt ook de hulp van iemand inroepen om zo’n gesprek te leiden of om u bij te staan. Soms kan het te lastig zijn om meteen het gesprek aan te gaan of is dat niet afdoende. Of misschien zoekt u iemand om eerst uw verhaal aan kwijt te kunnen.

Vertrouwenspersoon op het werk

Als u op het werk in aanraking komt met pesten, agressie, discriminatie of seksueel geweld dan kunt u naar een vertrouwenspersoon gaan. Uw werkgever is volgens de arbowet verplicht om alle werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen, en hij moet zorgen dat er een veilig werkklimaat is. Omdat het niet mogelijk is om alles te voorkomen, is er vaak een vertrouwenspersoon aan wie u uw verhaal kwijt kan, en aan wie u advies kan vragen.

Geheimhoudingsplicht

Bij een vertrouwenspersoon staat integriteit bovenaan. Het is heel belangrijk dat u de ruimte krijgt om uw verhaal te doen, dat het geen nadelige gevolgen voor u heeft als u uw verhaal doet. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht: alles wat u aan een vertrouwenspersoon vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Wat doet een vertrouwenspersoon voor de melder?

 • Opvangen van de mensen die zich onheus bejegend voelen en open en eerlijk luisteren.
 • Informeren over de verschillende mogelijkheden om het probleem aan te pakken.
 • Begeleiden van de melder naar bijvoorbeeld de politie of een klachtencommissie.
 • Zo nodig doorverwijzen naar een deskundige op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag.

Wat doet een vertrouwenspersoon voor het bedrijf?

 • Adviseren op het gebied van preventie en de bestrijding van ongewenst gedrag.
 • Anoniem registreren van de meldingen en hier een keer per jaar een rapport over indienen bij de werkgever of bij het bestuur.
 • Voorlichting geven over de functie en taken van de vertrouwenspersoon.

 

Bel voor meer informatie 040 2595250

Werkwijze
voor werkgevers (2:00 min.)
Ons bezoeken?
 • Le Havre 66
 • 5627 SV Eindhoven
 •  
 • Klik hier voor de routebeschrijving