Ontstaan vanuit een behoefte

Ontstaan vanuit een behoefte

In de jaren negentig was een van de oprichters van Stimulanz partner bij een trainingsorganisatie en detacheringbedrijf. In die tijd was elke organisatie met personeel verplicht aangesloten bij een arbodienst. Het detacheringbedrijf nam verzuim vanaf de eerste dag direct serieus. Maar de arbodienst bood hiervoor geen diensten aan. Het bedrijf besloot daarom zelf het verzuim aan te pakken. Geen geringe opgave, zo bleek al snel. Het vereist het vrijmaken van capaciteit. Anders wint de druk van dagelijkse werkzaamheden het namelijk van de belangrijke en acute verzuimtaak. Urgent gaat immers vaak voor belangrijk.

Kennismaking met arbeidsdeskundigen

Van meet af aan was het principe ‘gelijke monniken gelijke kappen’ het uitgangspunt. Het bedrijf trainde mensen om hen een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt. Zij kwamen doorgaans via een instantie en hadden een arbeidsdeskundige achter zich staan. Waar de traditionele arbodienst bij verzuim van de cursisten de eerste twee weken geen actie ondernam, daar hielp de arbeidsdeskundige wel snel en doortastend. Met als resultaat een aanzienlijk korter verzuim. Hier werd de basis gelegd voor het feit dat Stimulanz, naast bedrijfsartsen, werkt met geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen. Zij brengen tenslotte als geen ander belasting en belastbaarheid bij elkaar.

Dalend verzuim

Deze nieuwe werkwijze begon haar vruchten af te werpen: het verzuim daalde aanzienlijk. De aanpak werd daarom ook interessant voor andere organisaties, naast de bestaande en verplichte arbodienst. Zo groeide een bedrijf waaruit in 2005, met de liberalisering van de arbomarkt, Stimulanz ontstond.

Als u zeven dagen per week werkt, dan doen wij dat ook.
Bekijk onze diensten
  • quote Snelheid en serieus nemen: het beste medicijn bij verzuim quote
  • quote Ziek zijn overkomt je. Verzuim is een keuze. quote
  • quote Waar een wil is om te werken is een weg. quote
  • quote Nooit ziek kan haast niet, vaak ziek ook niet. quote
  • quote Een snotneus maakt nog geen griep. quote
  • quote Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. quote
  • quote 1% verzuim kost tussen de 2 en 3% van de loonsom. quote
  • quote Tegen oprechte aandacht kan geen dokter op. quote