In Arbodienst, Preventie, Wetgeving

Balans bij thuiswerken

Thuiswerken lijkt een blijvertje te worden, ook omdat het dankzij onder andere het internet goed kan. Inmiddels denken veel bedrijven na over permanente veranderingen in onze manier van werken. Maar daar kleven ook risico’s aan, maar levert ook voordelen op. Persoonlijk, omdat je meer tijd hebt om voor jezelf of anderen te zorgen. Maar ook maatschappelijk!

Berekend is dat het de samenleving bijna vier miljard euro per jaar kan opleveren. Aan huur voor kantoren, files, en uitstoot.

Risico’s zijn natuurlijk ook dat vanuit huis werken ons minder vaak samen laat zijn en we minder betrokken raken bij de organisatie. We kunnen geïsoleerd raken, stress ervaren en er daar soms letterlijk ziek van worden. “Er is een groter risico op burn-outs, verzuim en verloop onder personeel”.

Minder woon – werk verkeer, meer tijd thuis. “We vinden het wel lekker”, maar er is ook een kantelpunt. Bij meer dan 2,5 a 3 dagen thuiswerken nemen de nadelen de overhand. Er is kans dat uw werknemer zoek raakt en de algehele organisatiecultuur verzwakt. Het is een uitdaging voor elke werkgever of managers om de betrokkenheid van alle werknemers te borgen. Daarvoor is creativiteit en structuur nodig, maar investeren op dit vlak weegt niet af tegen de verzwakking van die bedrijfscultuur en zeker niet tegen uitval van uw werknemer.  Daarom is het belangrijk dat er vanuit de organisatie aandacht is voor de individuele werknemer.

Nadelen van thuiswerken zijn onder andere:

  • het vereenzamen van de werknemers: De onrust in een kantooromgeving kan storend zijn, maar uit onderzoek is gebleken dat werknemers dit in de loop der tijd gaan missen.
  • kans op lichamelijke klachten: Het is natuurlijk van belang dat een thuiswerkende werknemer een gedegen werkplek heeft, u bent daar als werkgever ook verantwoordelijk voor.
  • Werk en privé scheiden: Veelal is het voor werknemers prettig dat tussen de werkzaamheden door een wasje aangezet kan worden, maar niet iedereen is opgewassen tegen deze vrijheden. Want anderzijds werken zij ook zaken af buiten hun reguliere werktijden, lezen in rust in de avonduren iets door. De werkdag eindigt daardoor in sommige gevallen praktisch niet.