Home / Portfolios / Ziek is niet altijd arbeidsongeschikt

Ziek is niet altijd arbeidsongeschikt

Hans Vijlen* is twee jaar in dienst bij bedrijf Voorbeeld BV. Helaas gaat het met Voorbeeld BV economisch gezien niet goed en kan de werkgever, Peter Trom, Hans niet langer in dienst houden.

Hans heeft al zes jaar knieklachten, maar kon hier altijd prima mee werken. Twee dagen na gehoord te hebben dat zijn contract zal worden beëindigd meldt Hans zich ziek met knieklachten. Peter kan Hans nu niet ontslaan omdat Hans ontslagbescherming geniet. Peter neemt direct contact op met zijn casemanager bij Stimulanz, Sonja Meijer, en legt de situatie voor.

Sonja adviseert Peter om met Hans in gesprek te gaan, het liefst de volgende dag. Peter heeft met dit soort gesprekken niet zo veel ervaring en vraagt of Sonja bij het gesprek wil aanschuiven.

In dat gesprek ligt de focus op de mogelijkheden. Hans heeft het echter helemaal niet meer over zijn knieklachten. Tijdens het gesprek blijkt duidelijk dat Hans het niet eens is met de beëindiging van zijn contract; hij is erg teleurgesteld in Peter.

Peter maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals uit te leggen waarom het contract niet verlengd kan worden. En even later heeft Hans ook begrip voor de situatie. Zowel Hans als Peter zijn het er over eens dat de ziekmelding niet medisch is. Sonja heeft duidelijkheid gegeven over wet- en regelgeving tijdens ziekte en inzicht in de financiële consequenties voor Peter en Hans. Peter en Hans zijn met elkaar overeen gekomen dat er geen sprake is van ziekte. Hans heeft wel knieklachten, maar is niet arbeidsongeschikt.

Hans is de volgende dag weer gaan werken. Peter neemt de twee niet gewerkte dagen voor zijn rekening en ziet dit als een investering in het voorkomen van langdurig verzuim.

* de namen zijn veranderd

  • Alles prima , Ook het gesprek met de bedrijfsarts.

Waarom Stimulanz?

  • Opzeghulp

  • Dossierreparatie

  • Dossieroverdracht

  • Spreekkamer