In Wetgeving

Wij plaatsen dit bericht omdat wij onze dienstverlening de komende periode, minimaal 3 weken, zullen aanpassen.
Dit natuurlijk na aanleiding van de persconferentie van maandag 28-09-2020:
De fysieke re-integratie afspraken die de komende 3 weken gepland staan bij de bedrijfsarts en o.a. Spoor 2 specialist zullen telefonisch afgehandeld worden. Al reeds gemaakte afspraken zullen vandaag telefonisch worden omgezet.

Met betrekking tot de huisbezoeken volgt een herbeoordeling van deze dienstverlening op 01-01-2021. Tot die tijd zullen wij deze dienstverlening, zoals u van ons gewend bent, door middel van een telefonisch contact met onze Casemanagers opvangen.

Tevens willen wij u aangeven dat indien uw werknemer niet ziek (arbeidsongeschikt) is wij dit ook niet zullen registreren als ziekmelding.
Wel zullen wij dit netjes registreren in een preventief dossier zodat de vastlegging er wel is. Zie hieronder het te volgen stroomschema.

Stroomschema