COVID-19 (Corona) Informatie en regels voor bezoekers van Stimulanz.

De komende periode gelden in onze panden de volgende extra maatregelen om jou veilig te kunnen ontvangen:

 • Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan de afspraak NIET doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via 040-2595250. Dan zal het spreekuur telefonisch uitgevoerd worden.
 • Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een Covid-19 besmet persoon, dan kan de fysieke afspraak NIET doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via 040-2595250. Dan zal het spreekuur, waar mogelijk, telefonisch uitgevoerd worden.
 • Bij patiënten met chronische aandoeningen van luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen, diabetes mellitus, ernstige nieraandoeningen, verminderde weerstand tegen infecties door medicijngebruik voor auto- immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij asplenie, bij afweerstoornissen of en bij chemotherapie/ bestraling zal moeten worden afgewogen of een fysiek spreekuur noodzakelijk en gewenst is. Zo niet, dan zal het spreekuur telefonisch uitgevoerd worden
 • De wachtruimte mag pas 1 minuut voor de afgesproken tijd worden betreden. Indien je te vroeg arriveert, graag buiten wachten. Ook buiten de wachtruimte vragen wij u 1,5 meter afstand tot elkaar respecteren.
 • Alleen degene met een afspraak mag bij de bedrijfsarts naar binnen. Begeleider(s), familieleden en anderen mogen niet mee naar binnen.
 • Kom met lege handen naar de praktijk. Laat overbodige spullen thuis. Stop je telefoon in je zak. Natuurlijk is het nog steeds noodzakelijk om u te identificeren en vragen wij u nog steeds medicatie mee te nemen.
 • Vergeet bij aankomst niet aan te bellen bij Stimulanz om kenbaar te maken dat u gearriveerd bent.
 • Daarna vragen wij u onmiddellijk de handen desinfecteren (desinfectiezuil staat bij entree)
 • In de wachtkamer zijn een beperkt aantal zitplaatsen en houd steeds 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Het toilet is afgesloten. Graag uw begrip hiervoor.
 • Het toilet is ALLEEN geopend indien dit benodigd is voor werkzaamheden van de bedrijfsarts en zal meteen gereinigd worden na elk toiletbezoek.