In Arbodienst, Preventie

De bedrijfsarts

Voor een groot deel van werkgevers draagt de bedrijfsarts zorg voor zijn/haar deel van het traject Wet verbetering Poortwachter. De arts zorgt ervoor dat d.m.v. diverse spreekuren de rapporten zoals de Probleemanalyse, Functionele Mogelijkhedenlijst en het Actueel oordeel worden opgemaakt. Tevens zorgt de arts voor de medische onderbouwing daarvan.

Weet u dat u de bedrijfsarts ook kunt inschakelen voor diverse andere zaken, denk aan:

  • Sociaal Medisch Overleg (SMO)
    Voor: Bedrijfsgerichte vraagstukken over preventie, veiligheid en beleid.
  • Preventief medisch Onderzoek (PMO)
  • Aanstellingskeuringen (binnen wettelijke mogelijkheden)

Wenst u hier meer informatie over, neem dat contact met ons op.

De weg naar de bedrijfsarts is voor werknemers per wet vastgelegd. Werknemers moeten altijd toegang hebben tot de bedrijfsarts. Dit met, maar ook zonder uw toestemming én waar gewenst zelfs zonder dat u hiervan op de hoogte gebracht word.

Maar ook u heeft de mogelijkheid om waar gewenst met de bedrijfsarts in contact te komen. De mogelijkheden van bijvoorbeeld een telefonisch contact of een SMO zijn groot. Denk aan een structureel overleg, één keer per maand of kwartaal. Vaak resulteert een periodiek SMO in een optimalisatie van de algehele verzuimbegeleiding, beleid en mogelijkheden inzake preventie komen sneller aan het licht. De bedrijfsarts heeft in deze de rol als adviseur.

Bedrijfsarts als adviseur

Advies over

  • Problematiek van individuele werknemers
  • Ondersteuning aan management inzake re-integratieplannen
  • Algehele gezondheidsbevordering binnen afdelingen of bedrijfsbreed (de Vitale Organisatie)
  • Coaching van leidinggevenden