Onze diensten

Stimulanz biedt verschillende diensten aan. Deze worden hieronder kort toegelicht. 

Verzuimbegeleiding

Als uw werknemer korte of langere tijd zijn werk niet kan uitvoeren door gezondheidsproblemen of een live event, dan spreken we van verzuim. Vervelend, want u heeft dan naast de zorgen ook uw wettelijke verplichtingen. Bij Stimulanz weten we precies wat er bij verzuim komt kijken en begeleiden we u graag.

Spoor 2

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u als werkgever om een arbeidsongeschikte medewerker te helpen weer aan het werk te komen. Spoor 2 re-integratie houdt in dat u uw werknemer begeleidt om passend werk te zoeken buiten uw eigen organisatie. Voor deze begeleiding kunt u ons inschakelen.

RI & E

Elk werk brengt risico’s met zich mee. Als werkgever bent u verplicht om die risico’s zoveel mogelijk te beperken en om uw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft inzicht en is verplicht voor elke ondernemer met personeel. Voor het opstellen van een RI&E kunt u bij ons terecht.

Duurzame inzetbaarheid

De ideale werknemer is duurzaam inzetbaar: fit, competent en gemotiveerd. Maar hoe zorgt u dat uw personeel duurzaam inzetbaar is en blijft? Stimulanz kan u daarbij helpen.