Home / Diensten / Duurzame inzetbaarheid / Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie. Het gebeurt helaas ook op de werkvloer. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om uw werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Bijvoorbeeld door middel van een vertrouwenspersoon. Heeft u zelf geen vertrouwenspersoon in dienst, dan kunt u daarvoor bij ons terecht.

Wat doet een vertrouwenspersoon en wat mag u van hem/haar verwachten?

Wij vertellen u graag wat onze vertrouwenspersoon voor uw organisatie kan betekenen.


040 259 52 50

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als een medewerker te maken krijgt met ongewenst gedrag of met een andere vertrouwenskwestie, dan is het fijn dat hij zijn verhaal kwijt kan en dat iemand hem helpt. Een werknemer stapt dan niet zo makkelijk naar zijn leidinggevende. Een vertrouwenspersoon voelt veiliger.

Een vertrouwenspersoon:

  • luistert naar het verhaal van uw medewerker
  • vangt uw medewerker op
  • informeert uw medewerker over de mogelijkheden om het probleem aan te pakken

begeleidt uw medewerker naar bijvoorbeeld politie of een klachtencommissie als dat nodig is

Geheimhoudingsplicht

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Alles wat uw medewerker aan een vertrouwenspersoon vertelt, behandelt hij vertrouwelijk. Uw medewerkers hoeven dus niet bang te zijn dat hun verhaal nadelige gevolgen heeft voor hen.

Uw wettelijke verplichting

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht om uw werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen, en moet u zorgen dat er een veilig werkklimaat is. Een vertrouwenspersoon helpt u daarbij.

Een vertrouwenspersoon:

  • adviseert u op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag
  • registreert anoniem de meldingen en rapporteert hierover 1 keer per jaar
  • geeft voorlichting aan uw medewerkers over zijn rol en taken in uw organisatie

Een vertrouwenspersoon van Stimulanz

Niet elke organisatie wil of kan een vertrouwenspersoon in dienst nemen. Gelukkig kunt u dan gebruikmaken van onze vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kijkt met een open blik naar uw organisatie.

Wilt u meer weten over vertrouwenspersonen? Neem contact met ons op