Home / Diensten / Duurzame inzetbaarheid / Verzuimpreventie

Verzuimpreventie

Als een van uw medewerkers ziek thuis zit, bent u niet alleen een werknemer kwijt, maar moet u ook loon doorbetalen. Dat kost al gauw een paar honderd euro per dag. Het is dus verstandig om na te denken over het voorkomen van verzuim: verzuimpreventie. Stimulanz helpt u daar graag bij.

“Verzuim voorkomen is beter dan genezen. Hoe? Ik help u graag.”

 040 259 52 50

Wat kunt u doen als werkgever?

Om verzuim terug te dringen stelt u een verzuimprotocol op. Hierin staan de procedures rondom ziekmelding, verzuimcontrole en -begeleiding en re-integratie. Verder helpt een goede risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) bij het opsporen van de oorzaken van verzuim. Verzuimpreventie vraagt dus tijd, energie en geld van u. Maar het bespaart u ook tijd, energie en geld. Want een medewerker die lekker in zijn vel zit, is productiever en valt minder snel uit.

Wat kan Stimulanz voor u betekenen?

We gaan samen met u aan de slag met het verzuim binnen uw organisatie. We dringen de verzuimkosten terug, zorgen dat u aan de wettelijke verplichtingen voldoet en begeleiden u bij het opstellen van uw verzuimprotocol en RI&E. We letten op verzuimpatronen en herkennen de signalen. En niet onbelangrijk, we helpen uw medewerkers om gezond en gemotiveerd te blijven.

Trainingsaanbod
We bieden trainingen aan op het gebied van verzuimmanagement en leiden preventiemedewerkers op.