Home / Diensten / Spoor 2

Spoor 2 re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht u als werkgever om een arbeidsongeschikte medewerker te helpen weer aan het werk te komen. Spoor 2 re-integratie houdt in dat u uw werknemer begeleidt om passend werk te zoeken buiten uw eigen organisatie. Voor deze begeleiding kunt u ons inschakelen. 

“Spoor 2 re-integratie is voor u geen dagelijkse kost. Dan is het fijn om hulp te krijgen.”

 040 259 52 50

Spoor 1 en spoor 2

Stel uw medewerker is ziek en kan niet terugkeren in zijn huidige functie. Omdat dat werk niet meer past en ook niet passend te maken is. Dan gaat u als werkgever in eerste instantie samen met een arbeidsdeskundige onderzoeken of er een andere functie binnen uw organisatie is. Spoor 1 noemen we dat. Wanneer re-integratie in spoor 1 niet mogelijk is, laat u uw medewerker begeleiden bij het vinden van werk bij een andere werkgever. Deze volgende stap noemen we spoor 2 re-integratie.

Begeleiding door Stimulanz

Spoor 2 re-integratie is een traject waar u niet dagelijks mee te maken heeft. Dan is het een prettig idee om gebruik te kunnen maken van onze kennis en expertise. Dat scheelt u een hoop tijd en energie. Wij weten precies wat er komt kijken bij een spoort 2 re-integratie, wat het UWV verwacht en wat uw wettelijke verplichtingen zijn.

Hoe gaat de begeleiding in zijn werk?

Stap 1 We starten met een kennismakingsgesprek met u en uw werknemer. Als het klikt, maken we een concreet plan van aanpak voor de re-integratie. Het arbeidsdeskundig onderzoek en de ervaring van de werknemer vormen de basis.

Stap 2 We hebben elke 2 weken persoonlijk contact met uw werknemer. Face to face. Er zijn verschillende instrumenten die we kunnen inzetten. Zoals een uitgebreide beroepenoriëntatie, een persoonlijke effectiviteitstraining, scholing of sollicitatie- en presentatietechnieken. We kijken altijd naar de mogelijkheden, drijfveren en talenten van uw medewerker.

Stap 3 Als uw medewerker na onze intensieve bemiddeling een passende functie vindt, kijken we met alle partijen hoe we de overgang naar de nieuwe organisatie vormgeven.

Wilt u meer weten over Spoor 2 re-integratie? Neem contact met ons op