Home / Diensten / Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Als uw werknemer korte of langere tijd zijn werk niet kan uitvoeren door gezondheidsproblemen of een live event, dan spreken we van verzuim. Vervelend, want u heeft dan naast de zorgen ook uw wettelijke verplichtingen. Bij Stimulanz weten we precies wat er bij verzuim komt kijken en begeleiden we u graag.

“Bij verzuim zijn snelheid en serieus nemen het beste medicijn.”

 040 259 52 50

Uw wettelijke verplichtingen

Als het om verzuim gaat, moet u zich aan een aantal wettelijke verplichtingen houden. U moet bijvoorbeeld loon doorbetalen. En u moet een verzuimbeleid hebben. De Arbowet schrijft ook voor dat u zich in geval van verzuim moet laten bijstaan door een deskundig persoon. Bijvoorbeeld een arbodienst of bedrijfsarts. Bij langdurig verzuim krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Hierin staan regels over het terugdringen en afspraken over verzuimmanagement

Verzuimbegeleiding door Stimulanz

Als arbodienst zorgen we dat u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet en begeleiden we u bij het omgaan met verzuim. Verzuim betekent namelijk niet altijd dat iemand ziek is. En ziek zijn betekent niet altijd dat iemand arbeidsongeschikt is. Dus als uw werknemer thuis niet sneller herstelt dan op het werk, kan hij gewoon naar het werk komen. Ook als hij niet al zijn werk kan doen.

Onze aanpak

Verzuim is een belangrijk signaal dat we vanaf dag 1 serieus nemen. Daarom hebben we contact met uw werknemer op de dag van ziekmelding. Dat doen we niet steekproefsgewijs, maar consequent en bij iedereen. Zo voorkomen we wantrouwen. Samen gaan we vervolgens werken aan genezing en terugkeer naar het werk. We maken de werkplek als het even kan onderdeel van het herstel. Onze daadkrachtige aanpak zorgt voor sneller herstel en meer eigen verantwoordelijkheid voor een goede arbeidsrelatie. 

Wilt u meer weten over verzuimbegeleiding? Neem contact met ons op