Home / Diensten / Verzuimbegeleiding / Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundig advies 

Als uw medewerker een beperking heeft, beoordeelt een arbeidsdeskundige de belastbaarheid van uw medewerker in relatie tot de belasting die zijn functie van hem vraagt en brengt hierover advies uit. Wij zetten onze specialisten graag voor u en uw medewerker in.

“Ik kijk altijd naar wat een medewerker wel kan. Dat gesprek ga ik graag voor u aan.”

 040 259 52 50

Uw wettelijke verplichtingen

De wet verplicht u als werkgever om te onderzoeken hoe uw werknemer naar vermogen kan blijven werken. Dat kunt u doen met de inzet van een arbeidsdeskundige

Wat doet de arbeidsdeskundige van Stimulanz?

U kunt onze specialisten inschakelen voor arbeidsdeskundig onderzoek en voor werkplekonderzoek.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Op basis van de beperking die door een arts bij uw werknemer is vastgesteld doet onze arbeidsdeskundige onderzoek naar wat de functie van uw medewerker vraagt en wat er voor uw medewerker mogelijk is. Hierover brengt hij advies uit.

Werkplekonderzoek

Voor eenvoudig werkplek onderzoek kunt u onze arbeidsdeskundige inzetten. Denk aan de instellingen van een bureau of de afstand tot het beeldscherm. Is het werkplekonderzoek complexer dan voert onze hogere veiligheidskundige het onderzoek uit.