Home / Diensten / Verzuimbegeleiding / Casemanagement

Casemanagement 

Verzuim heeft lang niet altijd een medische oorzaak en de oplossing ligt dan ook vaak niet alleen bij de bedrijfsarts. Er zijn verschillende partijen betrokken, zoals werknemer, werkgever, verzekerings- en bedrijfsarts. Stimulanz biedt een regierol aan in de vorm van casemanagement.

“Als casemanager ben ik de schakel tussen de betrokken partijen.”

 040 259 52 50

Casemanagement door Stimulanz

Als u onze casemanager inschakelt, heeft u 1 aanspreekpunt voor wat betreft het verzuim van uw medewerker. Onze casemanager is de spin in het verzuimweb en houdt contact met de bedrijfsarts, uw werknemer en u. Daarnaast weet onze casemanager precies aan welke wettelijke eisen u moet voldoen en zorgt hij dat het dossier UWV-proof is. Kortom, een hele zorg minder voor u!