Home / Dossieroverdracht

Dossieroverdracht

Stapt u over naar Stimulanz dan is het belangrijk om te weten dat wij alleen de lopende verzuimdossiers kunnen overnemen van medewerkers die ziek zijn of die in de vier weken voorafgaand aan de overstap ziek waren. Dit laatste in verband met samengesteld verzuim. Voor de overdracht van het dossier is schriftelijke toestemming nodig van de werknemer. Uiteraard ondersteunt Stimulanz u ook daar zoveel mogelijk bij.