Home / Dossierreparatie

Dossierreparatie

Als een bedrijf geen vaste arbodienstverlener heeft, kan het gebeuren dat het plotseling geconfronteerd wordt met een langdurig arbeidsongeschikte medewerker waarvoor een WIA aanvraag gedaan dient te worden of die ziek uit dienst gaat zonder dat er een compleet dossier is. Dossierreparatie kan dan noodzakelijk zijn.

Wat repareren wij?

We maken achteraf en samen met u verzuimdossiers compleet volgens de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Denk dan aan het alsnog verzorgen van de probleemanalyse, het plan van aanpak, de periodieke evaluaties van het plan van aanpak met de daarbij behorende bijstellingen van het plan van aanpak, het actueel oordeel en eventuele ondersteuning bij de aanvraag WIA.