• Tot nu toe te maken gehad met twee bedrijfsartsen en 1 casemanager. Ook al was de aanpak soms anders, beiden gaven me het gevoel er zeer professioneel mee om te gaan en het beste met je voor te hebben.