Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een specialist op het gebied van gezondheid en werk. Hij helpt onder andere om werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. De bedrijfsarts is er [...]

Wat is een basiscontract?

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen (dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of [...]