In

Als uw werknemer op vakantie gaat en zich ziek meldt, dient u in beginsel de dagen dat hij ziek is, niet als vakantie aan te merken. Dit is anders als de werknemer daarmee instemt. Zo kunt u als werkgever in uw personeelshandboek of in de schriftelijke arbeidsovereenkomst hierover met uw werknemer al vooraf afspraken maken. U komt in dat geval overeen dat de in een jaar verleende vakantiedagen of gedeelten daarvan waarop de werknemer ziek is, als vakantie gelden. Als de werknemer tijdens het dienstverband zich ziek meldt, heeft u niet nog eens toestemming van uw werknemer nodig.