In

De Arbowet is een kaderwet. Dit betekent dat er geen regels voor concrete risico’s in staan, maar algemene bepalingen en richtlijnen voor het arbobeleid in organisaties. Iedere organisatie en branche heeft de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe zij invulling geven aan hun arbobeleid. Bekijk hier een lijst van algemene verantwoordelijkheden en verplichtingen voor werkgevers en werknemers die zijn opgenomen in de Arbowet. Het kan per organisatie en per branche verschillen welke specifieke afspraken zijn gemaakt over deze verantwoordelijkheden.