Wat is een basiscontract?

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen (dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of [...]