In Arbodienst, Wetgeving

Iedere organisatie heeft te maken met ziekteverzuim. Dit is een grote kostenpost. Niet iedere organisatie kent alle financiële mogelijkheden ter compensatie van verzuimkosten. Met het benutten van compensatieregelingen wordt budget gecreëerd voor investering in re-integratie en begeleiding van zieke werknemers of werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens dit webinar zoomen we in op de mogelijkheden van deze compensaties, denk hierbij aan de no-risk polis, regres en tegemoetkomingen zoals het Loonkostenvoordeel. Dit webinar organiseert Visma Verzuim (Verzuimsignaal) in samenwerking met hun partner Equivalence.

De volgende onderwerpen komen op dinsdag 15-06-2021 om 10:00uur aan bod:

  • Achtergrond compensatieregelingen
  • Alle compensatieregelingen op een rij
  • Inzoomen op de best practice procedure status uitvraag nieuwe werknemers
  • De No-risk polis en de daarbij horende voordelen
  • Financiële voordelen van een optimale no-risk administratie
  • Hoe Visma Verzuim je hierbij kan ondersteunen