In Arbodienst, Preventie, Wetgeving

Duurzame inzetbaarheid klinkt heel goed, maar het gevaar is dat het al snel een containerbegrip wordt. Wat wordt er precies bedoeld met duurzaam inzetbaar zijn? Waarom hoor je er steeds meer bedrijven over en wat kun je doen om inhoud te geven aan dit begrip?

Vragen die behandeld worden tijdens deze webinar Duurzame inzetbaarheid & Verzuim. Dit webinar organiseert Visma Verzuim (Verzuimsignaal).

De volgende onderwerpen komen op donderdag 04-11-2021 om 10:00uur aan bod:

 • Duurzame inzetbaarheid, wat bedoelen we ermee?
 • Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?
 • Vier deelthema’s inlcusief gekoppelde interventies
  • Gezond veilig en vitaal werken
  • Goed werkgeverschap
  • Leven lang ontwikkelen
  • Eigen regie op loopbaan
 • Succesvolle invoering binnen je eigen organisatie
 • Afronding en vragen
visma-verzuim

DOELGROEP
Arbodiensten, HR en leidinggevenden