In Arbodienst, Wetgeving
Home / Arbodienst / Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Moet mijn organisatie een vertrouwenspersoon hebben?

Nee, een vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht. Volgens de Basis Inspectie Module van het ministerie van Sociale Zaken moet u echter wel een vertrouwenspersoon hebben. En omdat u wel wettelijk verplicht bent uw werknemers een veilige werkomgeving te bieden is het inzetten van een vertrouwenspersoon wel zo verstandig. Lees wat een vertrouwenspersoon precies kan betekenen voor uw organisatie.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Vaak is het lastig voor mensen om te praten over problemen zoals pesten, agressie of intimidatie. Maar dit zijn wel problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen en waar mensen letterlijk ziek van kunnen worden. En als werkgever kunt u laten zien dat u deze problemen serieus neemt door een vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen voor uw medewerkers. Die heeft beroepsgeheim en dat maakt de drempel om binnen te stappen een stuk lager.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor bij problemen die zorgen voor psychosociale arbeidsbelasting en kijkt samen met uw werknemer naar mogelijke oplossingen. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. Uw medewerker hoeft u niet in te lichten als hij naar de vertrouwenspersoon gaat. De hoofdtaken van een vertrouwenspersoon zijn:

  1. Slachtoffers van ongewenste omgangsvormen opvangen en begeleiden
  2. Het voorval analyseren en adviseren over de mogelijke vervolgstappen
  3. Werknemers voorlichten over zijn eigen rol als vertrouwenspersoon
  4. Werkgevers adviseren over het voorkomen van ongewenst gedrag

Vaak denken mensen dat een vertrouwenspersoon ook gaat over werkdruk. Dat is echter niet het geval.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Ongewenste omgangsvormen zorgen voor psychosociale arbeidsbelasting van uw medewerkers en die belasting moet u volgens de Arbowet beperken. De ongewenste omgangsvormen die volgens de Arbowet zorgen voor psychosociale belasting zijn:

  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie
  • Agressie
  • Pesten

Een vertrouwenspersoon aanstellen

U kunt een interne of externe vertrouwenspersoon aanstellen. Veel grote organisaties kiezen voor een interne vertrouwenspersoon. Het voordeel is dat die het bedrijf en de werknemers goed kent. Kleinere organisaties gaan vaak voor een externe vertrouwenspersoon van een arbodienst. Het voordeel hiervan is dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk en objectief is en geen binding heeft met de leidinggevende of dader. Bovendien is hij een expert, met veel ervaring en kennis.

  • Tot nu toe te maken gehad met twee bedrijfsartsen en 1 casemanager. Ook al was de aanpak soms anders, beiden gaven me het gevoel er zeer professioneel mee om te gaan en het beste met je voor te hebben.

Waarom Stimulanz