Onze keuringen

Stimulanz biedt verschillende keuringen aan. Deze worden hieronder kort toegelicht. 

Preventief medisch onderzoek

De gezondheid van uw medewerkers heeft invloed op hun productiviteit en arbeidsgeschiktheid. Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) brengt u in kaart hoe gezond en vitaal uw organisatie is. Stimulanz voert deze keuring graag voor u uit.

Rijbewijs keuring

Uw medewerkers moeten volgens de wet rijgeschikt zijn als ze met een voertuig de weg op gaan. Rijgeschikt wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Belangrijk voor de verkeersveiligheid. Stimulanz is een gecertificeerde arbodienst en kan de rijbewijskeuringen voor u uitvoeren.

Pago keuring

PAGO staat voor Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek. In de praktijk beter bekend als de bouwkeuring. Een verplichte keuring want het lichamelijk zware werk in de bouw brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Stimulanz kan een PAGO voor u uitvoeren.

Asbest keuring

Asbest is een schadelijke stof en kan risico’s opleveren voor de gezondheid. Daarom hebben medewerkers die in aanraking komen met asbest een medische keuring nodig. Dat is verplicht. Zo’n keuring kunt u aanvragen via Stimulanz.

Taxipas keuring

Taxichauffeurs zijn verplicht om in het bezit te zijn van een taxipas, ook wel chauffeurspas taxi genoemd. Deze pas krijgt een chauffeur als hij gezond is en veilig aan het verkeer kan deelnemen. De gecertificeerde keuringsarts van Stimulanz kan deze taxipaskeuring voor uw chauffeurs uitvoeren.

Bodemsaneringskeuring

Werken in een vervuilde bodem kan gezondheidsrisico’s opleveren. Om uw medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen deze risico’s moet u hen medisch laten keuren als ze voor het eerst gaan werken met verontreinigde grond. Stimulanz kan deze bodemsaneringskeuring voor u uitvoeren.