Home / Keuringen / Asbest keuring

Asbestkeuring

Asbest is een schadelijke stof en kan risico’s opleveren voor de gezondheid. Daarom hebben medewerkers die in aanraking komen met asbest een medische keuring nodig. Dat is verplicht. Zo’n keuring kunt u aanvragen via Stimulanz.

Waarom een asbestkeuring?

Werken met schadelijke stoffen als asbest, in combinatie van fysiek zwaar werk, vergt veel van uw medewerkers. Daarom is het belangrijk dat lijf, longen en hart goed functioneren. Logisch dus dat een asbestkeuring verplicht is.

De keuring

De asbestkeuring bestaat uit het invullen van een vragenlijst met vragen over de huidige gezondheid en arbeidsomstandigheden. En een medisch onderzoek door onze arts bestaande uit:

  • Een vooronderzoek met een bloeddrukmeting, gezichtsscherpte-onderzoek op afstand, longfunctieonderzoek, urineonderzoek en eventueel een hartfilmpje
  • Een lichamelijk onderzoek van de ogen, hart, longen, zenuwstelsel, evenwicht, houding en bewegingsapparaat.

Bij de keuring ontvangt uw medewerker een geneeskundige verklaring, waarin staat dat hij mag werken met buitenluchtafhankelijke adembescherming. Deze verklaring is 3 jaar geldig.

In company

Wilt u een dat onze keuringsarts naar uw bedrijf komt? Dat kan. Neem contact op met ons voor een offerte op maat.