Home / Keuringen / Bodemsaneringskeuring

Bodemsaneringskeuring

Werken in een vervuilde bodem kan gezondheidsrisico’s opleveren. Om uw medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen deze risico’s moet u hen medisch laten keuren als ze voor het eerst gaan werken met verontreinigde grond. Stimulanz kan deze bodemsaneringskeuring voor u uitvoeren.

Waarom een bodemsaneringskeuring?

Werken met schadelijke stoffen in combinatie met lichamelijk zwaar werk, vergt veel van uw medewerkers. Deze keuring laat zien of een werknemer fysiek geschikt is voor dit soort werkzaamheden. Daarnaast is het een onderzoek om mogelijke gezondheidsschade in een vroeg stadium op te sporen.

De keuring

De bodemsaneringskeuring bestaat uit een medisch onderzoek. Wat de arts precies onderzoekt is afhankelijk van de bescherming die uw medewerker gebruikt.

Type A: geen gebruik van adembescherming

Type B: gebruik van buitenluchtafhankelijke adembescherming, zoals een volgelaatsmasker

Type C: gebruik van buitenluchtonafhankelijke adembescherming, zoals ademlucht

Inhoud onderzoek

  • Invullen van een vragenlijst.
  • Vooronderzoek: bloeddrukmeting, bloedonderzoek, gehooronderzoek, gezichtsscherpte-onderzoek op afstand, longfunctieonderzoek, elektrocardiogram in rust, hartfilmpje alleen voor type B en C en inspanningstest alleen voor type C.
  • Lichamelijk onderzoek: ogen, hart, longen, zenuwstelsel, evenwicht, houding en bewegingsapparaat.

In company

Wilt u een dat onze keuringsarts naar uw bedrijf komt? Dat kan. Neem contact op met ons voor een offerte op maat.