Mentale klachten blijkt arbeidsconflict

Mentale klachten blijkt arbeidsconflict

Stimulanz krijgt een nieuwe klant met een lopend dossier. Werkneemster Patricia Schoonhoven* is op dat moment al zeven maanden thuis met mentale klachten ten gevolge van stress. Om het dossier goed te kunnen overnemen, wordt Patricia uitgenodigd bij de bedrijfsarts van Stimulanz. De bedrijfsarts kan namelijk vaststellen wat de functionele beperkingen zijn en wat de werkgever er aan kan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Patricia verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts. Na een poosje komt tijdens het gesprek naar voren dat het eigenlijk om een arbeidsconflict gaat. De bedrijfsarts acht haar niet arbeidsongeschikt op basis van ziekte of gebrek. Er wordt contact opgenomen met de werkgever, mevrouw Sonja Pietersen. De bedrijfsarts bespreekt de constatering met Sonja en adviseert om mediation in te zetten. En dat heeft een positief effect. Twee weken later gaan Patricia en Sonja naar beiden tevredenheid middels een vaststellingsovereenkomst uit elkaar.

Patricia is blij met de rust die zij nu weer ervaart en gaat op zoek naar een nieuwe baan. Sonja is blij dat deze situatie niet twee jaar is gaan duren. Ze is blij met het schadelastbeperkende advies van Stimulanz.
 

*de namen zijn veranderd

Als u zeven dagen per week werkt, dan doen wij dat ook.
Bekijk onze diensten
  • quote Snelheid en serieus nemen: het beste medicijn bij verzuim quote
  • quote Ziek zijn overkomt je. Verzuim is een keuze. quote
  • quote Waar een wil is om te werken is een weg. quote
  • quote Nooit ziek kan haast niet, vaak ziek ook niet. quote
  • quote Een snotneus maakt nog geen griep. quote
  • quote Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. quote
  • quote 1% verzuim kost tussen de 2 en 3% van de loonsom. quote
  • quote Tegen oprechte aandacht kan geen dokter op. quote