Verzuimrapporteur

Stimulanz is op zoek naar Verzuimrapporteurs.

Iedereen die zich ziek meldt bij Stimulanz krijgt de eerste dag een huisbezoek. Dat is consequent, rechtvaardig en voorkomt een gevoel van wantrouwen dat een steekproefsgewijs huisbezoek kan oproepen. Hiermee leggen we de basis voor een constructieve en resultaatgerichte  aanpak: terecht verzuim wordt erkend, onterecht verzuim wordt herkend. Zeven dagen per week!

Werkzaamheden: Om de ziekmelding te verifiëren en eventuele mogelijkheden te onderzoeken en bespreken leg je huisbezoeken af bij de ziek gemelde werknemers. Het gaat de opdrachtgever erom een duidelijk beeld te krijgen van de ernst van de klachten en de realiteit van de ziekmelding. Tevens is het ook belangrijk om uit te vinden wat de arbeidsmogelijkheden zijn. Tevens ben je verantwoordelijk voor de rapportage van je bevindingen naar aanleiding van het huisbezoek.

Stimulanz is op zoek naar enthousiaste, representatieve, flexibel inzetbare Verzuimrapporteurs door heel Nederland.

(Zuid - Limburg, Groningen, Overijssel, delen van Zeeland en Noord-Holland) 

De samenwerking is alleen mogelijk op basis van facturatie.

Voor meer informatie neem contact op met Lotte Driessen,

040-2595250 of stuur een e-mail aan l.driessen@stimulanz.nl

Ons bezoeken?
  • Le Havre 66
  • 5627 SV Eindhoven
  •  
  • Klik hier voor de routebeschrijving