Tips voor verzuimpreventie

Tips voor verzuimpreventie

Verzuimpreventie bevat het treffen van maatregelen om verzuim te veel mogelijk te voorkomen en het achterhalen van de oorzaken van verzuim. Het belangrijkste is natuurlijk om te voorkomen dat uw werknemers ziek of arbeidsongeschikt worden. De financiële consequenties kunnen ook hoog uitvallen voor een werkgever en daarom is het van belang om het ziekteverzuim laag te houden en arbeidsongeschikte werknemers weer zo snel mogelijk te re-integreren in de organisatie.

Voordelen van verzuimpreventie

De kosten van een zieke werknemer kunnen al gauw hoog oplopen; het kan anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel kosten als het brutoloon. Deze kosten kunnen ontstaan door vervanging van, extra taken voor de huidige collega’s of omzetverlies.

Buiten het vermijden van deze kosten, heeft preventie van verzuim nog enkele voordelen. Een daarvan is dat de organisatie een veilige, gezonde en plezierige werkomgeving biedt voor werknemers. Waardoor verzuim, ongevallen of arbeidsongeschiktheid minder zal plaats vinden, wat uiteindelijk zorgt voor lagere kosten. Het kan ook zorgen voor minder productieverlies, een betere planning van het werk en constante hogere kwaliteit van geleverde werk. Door dit goede personeelsbeleid zal personeel meer gemotiveerd zijn en dat de werkgever aantrekkelijk is met een beter imago op de arbeidsmarkt. Verder heeft een werkgever minder verloop van goed personeel, hierdoor is er ook minder geld nodig voor werving en opleiding van nieuwe medewerkers.

Ziekteverzuimbeleid

Zorgen voor een goed ziekteverzuimbeleid is het halve werk. Het is belangrijk om beleid zo goed mogelijk aan te passen aan de problematiek in de organisatie. Enkele tips voor het creëren van een goed beleid

  • Controle van de afwezigheid van medewerkers en creëren van maandelijkse rapportages over het verloop van ziekteverzuim en mogelijke oorzaken
  • Maak een plan voor re-integratie voor medewerkers met lang verzuim
  • Bespreekbaar maken van het verzuim onderling tussen managers en medewerkers
  • Zorg dat één manager verantwoordelijk is voor oplossing van ziekteverzuim

Direct beginnen met preventie van ziekteverzuim?

We adviseren u graag over hoe u de risico's zoveel mogelijk kunt beperken door het treffen van maatregelen om het verzuim binnen uw organisatie terug te dringen. Daarbij kijken we naar wat u kunt doen en wat uw medewerkers zélf kunnen doen om verzuim te voorkomen. Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

* = Verplicht veld
Werkwijze
voor werkgevers (2:00 min.)
Ons bezoeken?
  • Le Havre 66
  • 5627 SV Eindhoven
  •  
  • Klik hier voor de routebeschrijving