In Arbodienst, Preventie, Wetgeving

Werknemerstevredenheid: Persbericht door Oval

Het contact tussen werknemer en arbodienst vindt in deze tijd voor het overgrote deel op afstand plaats. Drie van de vier werknemers hebben online of telefonisch contact met de bedrijfsarts. Zij waarderen dat contact opvallend positief, 85 procent als hetzelfde of zelfs beter dan live contact en velen willen ook na de coronacrisis bij voorkeur op deze wijze contact houden met de arbodienst.

Werknemers hebben vaker dan afgelopen jaren in de eerste week na ziekmelding al contact met de arbodienst. De tevredenheid over arbodiensten vertoont een stijgende trend over de jaren heen. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos.

oval-logo