In Arbodienst, Preventie

Risico’s in de RI&E voor Hybride werken

Welke risico’s moeten we in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) meenemen om dit hybride werken veilig en gezond te laten verlopen?

In deze checklist vindt u een aantal vragen die u helpen bij het maken van een RIE voor hybride werken. Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende punten: de werkplek, mentale factoren, werktijden en leefstijl.

De werkplek:

Beschikt de werknemer thuis over een ruimte waar hij kan werken en voldoet deze ruimte aan de kaders van de Arbowet- en regelgeving?

 • Heeft de werknemer de beschikking over een bureau en bureaustoel die hij kan afstemmen op zijn lichaamsmaten?
 • Is de verlichting in de werkkamer voldoende of moet er extra verlichting toegepast worden?
 • Hoe is het klimaat in de werkkamer? In de zomer maar ook in de winter.
 • Kan de werknemer voldoende geconcentreerd werken in zijn werkkamer.
 • Is er geluid in huis, geluid buiten / zijn er kinderen aanwezig?

Mentaal:

Wat is de invloed van hybride werken op de mentale toestand van de werknemer?

 • Zijn er voldoende contactmomenten met collega´s en leidinggevenden?
 • Is er een goede afwisseling tussen thuiswerken en aanwezigheid op kantoor?
 • Hoe zorgt de werknemer voor een goede balans tussen werk en privé?

Werk- en rusttijden:

Hoe zorgen de werknemer en de werkgever ervoor dat de werk- en rusttijden nageleefd worden in de thuissituatie?

 • Neemt de werknemer voldoende pauzes?
 • Hoe wordt voorkomen dat de werknemer de gehele dag achter zijn beeldscherm zit?

Leefstijl:

 • Wat doet de werknemer om voldoende beweging te krijgen?
 • Wat biedt de werkgever aan om voldoende beweging te kunnen krijgen?