In Arbodienst
Home / Arbodienst / Wat doet de arbodienst?

Wat doet de arbodienst?

Kortgezegd gaat een arbodienst over werk en gezondheid. Het uitgangspunt is zorgen dat zo min mogelijk werknemers ziek worden en dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Klinkt goed, maar hoe doet een arbodienst dat dan precies?

Verzuim voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Een van de taken van een arbodienst is daarom om verzuim zo veel mogelijk voor te zijn. Een van de instrumenten die de bedrijfsarts van de arbodienst daarvoor inzet is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Hij kijkt bij zo’n PMO of een werknemer gezond aan het werk is en of er kans is op gezondheidsproblemen door het werk. Win-win, want een werknemer heeft recht op een PMO en een werkgever kan er verzuim mee voorkomen.

Risico’s op verzuim beperken

Een wettelijke verplicht instrument voor een werkgever om ziekteverzuim te beperken is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met zo’n RI&E brengt een werkgever de arbeidsrisico’s in zijn organisatie in kaart. Ook bij een RI&E heeft de arbodienst een rol. Als een werkgever namelijk meer dan 25 medewerkers heeft, moet hij zijn RI&E laten toetsen door een kerndeskundige van de arbodienst. En omdat een RI&E opstellen geen dagelijkse kost is voor werkgevers, kan de arbodienst hen daarbij ook adviseren.

Zieke medewerkers begeleiden

Dat werknemers ziek worden, valt niet te voorkomen. In geval van ziekteverzuim is een werkgever verplicht een BIG-geregistreerde bedrijfsarts of een arbodienst in de arm te nemen. De bedrijfsarts zal de verzuimbegeleiding uitvoeren volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter. Als een werkgever zonder onderbouwing de adviezen van de bedrijfsarts niet opvolgt, kan het UWV een sanctie opleggen.

  • Er word netjes aan de afspraken gehouden en naar je geluisterd.

Zij werken bij de arbodienst:

  • Bedrijfsarts
  • Arbeidsdeskundige
  • Casemanager
  • Vertrouwenspersoon
  • Verzuimcoördinator
  • Re-integratiecoach