Home / Wet en regelgeving / Maak verschil tussen ziekteverzuim en conflictverzuim

Maak verschil tussen ziekteverzuim en conflictverzuim

Arbeidsconflicten dienen buiten het ziekteverzuim te worden gehouden. Bij voorkeur ook buiten de route met de bedrijfsarts. Hoe langer het duurt, hoe sneller er legitiem verzuim ontstaat door bijvoorbeeld spanningsklachten. Daarom is het verstandig om een apart protocol te maken voor arbeidsconflicten en te spreken over time – out verlof of conflictverzuim. Het protocol maakt duidelijk hoe te handelen als een conflict dreigt te escaleren. Vastgelegd moet zijn waar conflicten gemeld kunnen worden, wie de vertrouwenspersoon in de organisatie is en in welke situatie er gekozen wordt om een onafhankelijke bemiddelaar in te schakelen.Het conflictbeleid dient ook gedragen te worden door de ondernemingsraad die hierover instemmingsrecht heeft.

 

Bij het vermoeden dat er sprake is van een ziekmelding n.a.v. een arbeidsconflict dient de werkgever de verzuimmelding niet direct te accepteren. Als werknemer blijft volhouden dat hij ziek is, dan moet zo snel mogelijk een afspraak geregeld worden bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan het verzuim objectiveren en al dan niet aangeven of werknemer medisch in staat is zijn eigen werk te doen. De bedrijfsarts kan vooraf geïnformeerd worden over hetgeen is voorgevallen in het bedrijf en beoordelen of dit meespeelt bij de ziekmelding.

Rouwprotocol

Wanneer een werknemer te maken krijgt met een sterfgeval in de omgeving, dan heeft dit een diepe impact en het geeft een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid. Op het moment dat een geliefde sterft, bijvoorbeeld een ouder, een partner, een vriend of zelfs je kind, dan staat de wereld van de werknemer even stil. Binnen het bedrijf gaat alles wel op volle vaart door, waardoor de werknemer nauwelijks tijd heeft om het rouwproces door te gaan. Al snel wordt er niet meer over gepraat, waardoor de werknemer zich afgewezen en onbegrepen kan gaan voelen. Een ander kan zich ook niet verplaatsen in hoe iemand door een rouwperiode gaat, omdat dit voor iedereen verschillend is. Het geven van extra aandacht aan een werknemer die in de rouw zit, kan langdurige uitval voorkomen.
Het rouwverlof is nog onderbelicht. Het rouwverlof betreft betaald verlof voor een bepaalde duur variërend van 5 dagen tot 10 dagen. U kunt een eigen rouwprotocol voor de onderneming maken en aangeven hoeveel dagen rouwverlof er gegeven wordt om o.a. een begrafenis etc. te regelen. Ook hier is het advies het rouwverlof buiten het ziekteverzuim te houden. Mocht de werknemer na de betaalde verlofperiode niet in staat zijn om het werk te verrichten, dan is het verstandig om de werknemer direct naar de bedrijfsarts te laten gaan en extra rouwbegeleiding aan de werknemer te geven. Ook kan blijken dat er later alsnog uitval ontstaat, dat te maken heeft met het verlies van een dierbare en zijn deze therapieën van het grootste belang.